Didaktik

Didaktik og læring med digitale teknologier

Jeg vil her have focus på at se de udfordringer, det for den enkelte elev kan have at bruge IT. Samtidig vi jeg her komme ind på hvordan jeg tænker man kan arbejde med at udvikle en forandrings politik i klassen og på skolen til en iterativ forbedrings proces.

Flow selvom begrebet flow ofte bliver brugt om folkeskolen oplever jeg oftebegrebet i forbindelse med værksteds undervisning og sjælent i forbindelse med alm. opgave løsning.begrebet er forklaret dybere i min case og på følgende link fre århus universitet:

http://edu.au.dk/aktuelt/aktuelle-temaer/flowogpositivpsykologi/omflow/

og grunden til jeg vil have den med her er på grund af at jeg tænker at IT Kunne være med til at få det til at ske i andre sammenhænge.

Didaktik og it

Når man arbejder med IT er det som al andet undervisnings. vigtigt at have didaktiske overvejelser eller måske endnu vigtigere. da eleven nogle gange kommer til at side alene i læreprocessen uden man har tilstedekontakt til eleven. For mig som underviser en stor del voksne hvor mange blokere for IT er det vigtigt at introducere i nødvendig grad. hvordan de netop til denne opgave skal bruge IT. Feks kunne det være hvis man vil lave noget Flipped learing hvor eleven skal se en video hjemme, er det vigtigt at indtroducere hvordan man ser en video og hvordan man kan spole frem, tilbage og gentage og afspille langsomt og hurtigt med mere og hvordan man måske kan laver noter til videoen f.eks med VideoNot.es, hvordan man kan kommentere m.m. og måske give eleven mulighed for at kunne chatte med hinanden og med læreren. Det hele gives de en grundig oplæring i så det ikke er det der skal bruges tid på under hjemmearbejdsdelen.

IT giver gode mulighed for differentiere undervisningen, da der er mulighed for at lave noget materiale med forskellig stiladisering, f.eks. Rød, gul, grøn metoden, jeg har tidligere arbejdet med dette også med IT hvor jeg har lavet noget om ohms lov hvor eleven lavede nogle opgaver og ud fra de opgaver blev det automatisk vurderet og eleven skulle i rød gul eller grøn niveau hvis eleven så senere ikke kunne svare tilstrækkeligt antal rigtige røg de automatisk ned på grøn og blev dermed mere stilladseret. hvis de så svare rigtigt på de fleste spørgsmål kommer de så et niveau op til gul og hvis de forsætter ville de komme yderligere et niveau op hvor de får mindre stilladsering.

Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring, herunder fjernundervisning, med anvendelse af digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser. Differentiering af undervisning og uddannelse med anvendelse af digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser

Forskellige didaktiske modeller, eksempelvis e-videnscenterets model, den digitale Bloom, model fra ”En moderne voksendidaktik”. Det handler altså om forskellen mellem information og viden.

Læringsteori og it

Instruktivistiske, konstruktivistiske og socialkonstruktivistiske læringsformer.

Instruktivistiske – didaktiske overvejelser vedrørende lærerens formidling af fagligt stof via eksempelvis animationer, instruktionsvideoer, screencast, interaktive tavler, præsentationsprogrammer mv.

Konstruktivistiske – didaktiske overvejelser vedrørende elevernes individuelle konstruktion af viden med hjælp af digitale teknologier

Socialkonstruktivistiske – didaktiske overvejelser vedrørende lærerens og elevernes konstruktion af viden i fælles læreprocesser, hvor man kan dele, samarbejde samt socialisere og interagere i læreprocessen.

Modeller for videndeling

Modeller for fleksibel læring, synkrone og asynkrone læreprocesser

Læringsstile og differentiering via digitale teknologier

Digitale evalueringsformer – e-portfolio, logbøger, e-surveys, elektroniske test

Digital dannelse

Informationssøgning – principper ved informationssøgning, søgestrategier- og teknikker, kildekritik, dokumentation, informationssøgning i e-læringsforløb

For mig der underviser i løbende forbedringere i LEAN vedvarende proces med at udvikle eleven til bedre kvalitet i undervisningen og hertil mener jeg det er vigtigt med feedback fra eleverne og ved nogle evalueringer i teamet få lavet nogle standarter, derfra arbejder man så videre med løbende forbedringer. Det kan sammenlignes med aktions læring, hvor man også i en itrativ proces arbejder med at forbedre undervisningen.  PDCA_Process

By Johannes Vietze (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)%5D, via Wikimedia Commons https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/PDCA_Process.png

Etik og moral i undervisning og kommunikation via digitale teknologier.

Inklusion og eksklusion i forbindelse med anvendelse at digitale teknologier i undervisningen.

it-didaktisk-model

 
Rolf K. Baltzersen. Ostfold University College, Norway.

Feedback vigtigere end kontrol

CBS’ rektor, Per Holten-Andersen, Understregede med fed, at feedback fra ens underviser er det man for alvor lærer og får indsigt af

Eksamen bør i langt højere grad være feedback end en kontrolmekanisme, sagde Per Holten-Andersen.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s