Elev forudsætninger

Kan elverne være med til at evaluere de andre elever?

Hvis man høre Søren Schultz Hansen foredrag så fortæller han at digitale indfødte forventer løbende feedback, de er som han siger for de på sociale medier heletiden feedback via likes, toms up og kommentaer  m.m. og derfor forventer de sikkert også dette på undervisningsområdet, og det behøver måske ikke nødvendigvis ikke at være læreren der hele tiden sørger for feed back.

Dette falder fin i tråd med tanken om at skulle samarbejde om udvikle større projekter i fællesskab, at man også er med til at give hinanden feedback og kommentarer, for hvis man skal lave noget i fællesskab er det også godt at kunne tage mod vejledning fra dem man arbejder sammen med, da man til sidst skal aflevere et fælles aflevering skal alle også føler de er tilfredse.

Kan eleverne være med til at lave opgaver til hinanden?

Jeg har ofte forsøgt i undervisningen at få eleverne lave opgaver til hinanden, og det fungere godt. især hvis de laver fælles aflevering, for dermed sikre alle er ved hvad  der er vigtigst i emnet. men de har sikkert ikke har didaktiske overvejelser med, så da kan det nogle gange være nødvendigt at styre en smule,

Hvilke elevforudsætninger kræves for at kunne bruge IT i undervisningen?

Ovenstående kræver dog at man sikre at eleverne har de nødvendige færdigheder i IT til at kunne skrive i et fælles dokument og lave opgaver f.eks Kahoot m.m.

Hvis man arbejder på et fælles projekt, hvor eleverne selv definerer hvad de arbejder med. Kan en alm. vurdering/eksamen ud fra undervisningsmål, kan en alm vurdering være påvirket af hvor godt emnerne eleven har valgt passer på undervisningsmålene. Derfor kunne det måske være en fordel at benytte  Progressiv læring i stedet

Progressiv læring

En alternativ evaluering kunne være at måle hvor meget eleverne lærer. Det har jeg prøvet at lave en lille undersøgelse om, som jeg hermed prøver at gennemgå resultaterne af i den næste video:

Denne undersøgelse gav mig også indtryk af, at fokusere på indholdet inden undervisningen begyndes giver god resultat.

Læringsstile og IT

En anden fordel ved IT er at det er muligt at tilegne efter elevens læringsstile efter hvor eleven lærer bedst og så er det muligt at repetere der hvor man måske er lidt udfordret på og hvad mener jeg så med det?

Jeg vil prøve at komme med nogle eksempler:

Hvis en elev er meget holistisk tænkende, er det vigtigt det ikke er for planlagt og struktureret, da det kan opfattes styrende og kedeligt, det er bedre med valgmuligheder og det at have noget ukendt som skal undersøges, her er CASE arbejde, hvor man arbejder ud fra det man har interesse i. og som præsentation tænker jeg Prezi som et godt værktøj til at først vise hvad man skal igennem og dernæst Zoome ind på i detaljen, og det kan samtidig fange den analytiske elev, som meget gerne vil have struktur og oplistning af emner. Så Prezi kan udmærket anvendes til monologisk undervisning og hvis man benytter poll everywhere, kan man få lidt dialog ind Eksempel på Poll everywhere om niveauet i undervisningen.

Hvis man har lettest ved at lære visuel (som jeg selv er) er det vigtigt at få noget visuelt med i en undervisningsituation, og her kan video, foto og animationer kan gøre underværker. Hvis man er mere auditiv lærende kan man benytte lyde fra en brugssituation, musik og tale. Jeg bruger nogle gange at lade adgang for alle læse en tekst op og ligge do tilgængelig for eleven, da nogle har vanskelig ved at læse lange tekster og da er det lettere tilgangelig, hvis de samtidig kan høre teksten.

Taktile elever har behov for at tegne noget eller måske justere noget, måske på en iPad. Helsigvis har jeg meget praktisk i min undervisning hvor de bade skal anvende IT og kombinere det med at skulle skrue noget sammen, da jeg godt kan se IT ikke altid er den bedste løsning for disse elver.

Kinæstetiske elever har behov for bevægelse for at lære bedst. Her kan det være godt at anvende QR koder placeret over et stort område, og GPS løb f.eks Spejdernes Woop App som kan anvendes til at lave orienterings løb og så skal eleven besvare et spørgsmål inden man kan få næste post. Man kan også bede eleverne om at lave nogle videoer og tage nogle foto og ligge dem ind i en opgave, så skal de også bevæge sig rundt for at finde noget at filme eller tage foto af.

Andre læringstils relationer henvender sig mest til omgivelserne og dermed ikke så meget om det har at gøre med IT men omgivelserne er vigtige også at have fokus på når man taler om IT i undervisning med støj lysforhold og andet. Og det med om man arbejder bedst i grupper eller 2 eller ene og lærerforhold. vil jeg relatere mere til lærer roller og undervisnings former.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s