Professionsessay om løbende forbedringer

Professions Essay

Jeg vil hermed prøve at skrive et professionsessay om fronter jeg vil prøve at beskrive skolens brug af fronter. Vi bruger fronter som LMS, vi har meget fri anvendelse det betyder at det er udpræget forskel på hvor meget vi bruger og hvordan vi bruger det. De fleste ligger opgaver ud som eleven også for i papir udgave.

Der er et dilemma på den ene side og at få lavet noget videns deling og brug af IT, og på den anden vil tvang skabe modvilje. Jeg formoder at alle lærer ser vigtigheden i videns deling og elevernes brug af IT. Men mangler motivation til at sætte sig ind det, og ser antagelig ikke gevinsten. Jeg har hørt eksempler på kollegaer på andre skoler som er blevet påtvunget brug af LMS system (Moodle), og det fungere det ikke fordi læreren ikke tager ejerskab for projektet. Vi på EUCL har meget frie rammer for brug af Fronter og mange lærer bruger det stort set ikke som vidensdeling og kun få bruger den som en multimodal læringsplatform.

Hvad kan man så gøre for og udvikle dette?

Jeg har en ide om at bruge nogle af de LEAN- værktøjer som vore elever bliver oplært i brugen af. For at få en iterativ proces kan man starte med en brain storm om hvad lærerne og ledere, tror skal til for at optimere brugen af IT. Så Skal alle lærer skrive nogle post it og sætte dem op på et White board som er belyst af projektor med PDCA planche, når alle lærer har taget deres forslag på tavlen aftales der nogle som grupperer emnerne og fjerner dubletter m.m. og skriver dem ind under plan. Til næste møde fordeler man så hvilke emner der er vigtige at gå i gang udfra prioriterings skemaet denne har jeg lavet i en poll everywhere her tænker jeg at alle emner tages op enkeltvis og hvis emnet hovedsagligt er i den grønne afsnit er der lav indsats og stor effekt og derfor skal der arbejdes videre med det.  Sideløbende kan man lave en 5S her kan mindre relevante emner bort elimineres dog kun i samråd med den som er kommet med forslaget, og her arbejdes også med at så lavet nogle standarter som alle på nuværende er enige i og vil efterfølge. De emner der arbejdes videre med placeres i DO området, og der udarbejdes en A3 hvor man skriver hvad der skal gøres det kunne være kommunikation m.m. Hvis man har mere generelle emner kan der laves en SWOT analyse der for en til overveje hvad der skal tages højde for at planen kan gennemføres. Hvis vi mangler noget bearbejdnings emner kunne man analysere emnerne ud fra 8 spildtyper  det er måske ikke alle der er relevante men det giver mulighed for anderledes tanker.

Jeg prøver med fiktive tilkendegivelser at angive hvad jeg regner med kunne blive bearbejdet klik på de enkelte elementer og se eksempler. Man behøver absolut ikke at benytte alle værktøjer hver gang, og det kan somme tider anvendes andre værktøjer i en given situation.

 PDCA_Process.png  Prioritering
 SWOT undervisning 5S5S
A3 8 Spildtyper

  1. Overproduktion
  2. Kommunikation
  3. Ventetid
  4. Overforædling
  5. Lager
  6. Fejl og returløb
  7. Bevægelser og søgning
  8. Uudnyttet viden

Hvis man undre sig over hvorfor jeg nu finder på at blande LEAN ind i videns og undervisningens planlægningen, hvorved jeg allerede får nogle kollegaer til at bakke ud. Bevæggrunden er at jeg mener, det kan være lærerigt, for vores skole selv at arbejde med, de værktøjer vi underviser i og selv om ikke alle kollegaer underviser i LEAN, så underviser de elever der er oplært i LEAN tankegang. Samtidig kan jeg godt forstå en kritik af den automatiske resultatorienterede metode der er langt væk fra pædagogiske rundbordssamtale. Nogle af de kollegaer jeg har ser kun LEAN som effektiviserings værktøj som bare skal få medarbejderne til at arbejde hurtigere. JEg ser LEAN som et værktøj til løbende forbedringer. og mener godt den kan sammenlignes med mere traditionelle undervisnings udviklings værktøjer, som Aktionslæring hvor det også er tale om en iterativ metode til forbedringer.

Det er vigtig alle skolens medarbejdere er men og klar til forandringer, det gælder også ledelsen der skal være forandringsparat og være villig til at høre på medarbejderenes mening og krav. Man kan fint justere på værktøjer, så de passer til den opgave man skal bruge det til.

Jeg har gennem flere år arbejdet med at integrere LEAN også i vores afdeling. Men der har været lidt modstand i sær fra ledelsen, men selvom jeg næsten havde opgivet, er der blevet sat et tavle møde ind som en af vore LEAN undervisere skal lede, så nogle gange får man noget igennem uden man selv styre det. Jeg regner med at kunne bruge dette materiale når vi skal have LEAN tavle møder.

Det er vigtig man ikke farer for hurtig frem da det kan betyde at man opgiver, så start med et lille element og sørg for det bliver en succes, så er det nemmere at få næste forbedring.

Hvis man ikke styrer en proces kan den ofte virke meningsløst for analytikere og samtidig kan den ved for meget styring virke tung og besværligt for holistiske personer.  så det bedste resultat opstår med en iterativ proces, hvor man vil kunne evaluere på en simplificering, da det er en løbende proces.

Erfaringer med denne proces bør også anvendes til at udvikle en forsker mentalitet som kan spredes som ringe i vandet til andre institutioner og være med til at påvirke den måde vi tænker undervisning på også politisk. Det er vigtig at tage grundelementet med fra LEAN, at man ikke kun går det for at spare medarbejdere, da det er med til at bremse motivationen for at lave forbedringer, hvis man skal bekymre sig om det.

 

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s